Aprenda o estrangulamento favorito de Marcus Buchecha no Jiu-Jitsu January 13 2014